Aman Aman (Duman)

do do do si do -do do do si re do si la

ne re ye gi der ba şı nı a lıp so rar sın

do si do do do do si re re re mi

kim bi lir dur ma dan na sıl sor ar sın

mi re# mi mi mi mi re sol fa mi re

bil me den bo şu na at ıp tu tar sın

do do do si re do si la la

su gi bi ak ıp geç er za man

do do do do do do do do sii si si do si la(aranağme)

mi mi mi re re mi fa sol fa mi

gez din toz dun a man a man a man

mi mi miii mi re re re re mi re do

saz dın söz dün a man a man a man

do do do si re do si la laa

sı ra ya diz din bi zi za man

ARKADAŞLAR ŞARKININ DEVAMI= (AYNI NOTALAR)

Hep kaçıp, yeni bir adım atarken
Dibine kadar çileye batıp çıkarken
İçine atıp atıp yoluna basıp giderken
Su gibi akıp geçer zaman…

Gezdin tozdun aman aman
Sazdın sözdün aman aman
Giderek üzdün bizi zaman

Yazdın çizdin aman aman
İncecik izdin aman aman
Sıraya dizdin bizi zaman

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

error: Content is protected !!
Kartepe Bungalov