Çav Bella Flüt Notaları

Çav Bella Flüt Notaları

Çav Bella – Blok Flüt Notaları re, re, mi, fa, re – İşte bir sabahfa, fa, sol, la, fa – Uyandığımdafa, sol, fa – Çav bellafa, sol, fa – Çav bellafa, sol, fa – Çav bellala, la, la – Çav çav çav sol, sol, la, sib, sib, sib – Elleri bağlanmışsib, la, sol, la, la, […]

Melodika

Melodika

Melodika, üflemeli ve tuşlu bir müzik enstürümanıdır. Bu enstürüman ağızla üflenir ve tuşlara basılarak ses çıkarılır. Flüte benzer ama tek birtuşa basınca o nota çıkar.Başlangış notası fa ve bitiş notası do’dur.Yeni başlayanlar uzun hortumuyla kullanırlar.Sol elle tutulur.Sağ elle üzerindeki (piyano tuşları gibi) tuşlarına basılarak çalınır.Arakasında tutacak sapı bulunur.Müzik eğitimi için ideal bir çalgıdır.Melodika genelde ilköğretim […]

Caddelerde Rüzgar

Caddelerde Rüzgar

2)mi-mi-mi-mi-fa-mi-mi-mi-mi-la-mi/re-re-re-re-mi-re/re-re-re-mi-re/do-do do-do-re-do-do-do-do-re-do/si-si-si-si-do-si-si-si-si-do-si-la 2)re-re-re-re-la-mi-re-re-re-re-la-sol-fa/mi-mi-mi-fa-mi/do-do-do-re-do/si-si-si-mi mi-re-do-si-do–>Tekrar Ses la–>Bitiş Ses

error: Content is protected !!
Kartepe Bungalov