Yazar: @yakub

al yazmalım

mi-re-do#-re-si-si-sol-si-la-la-fa#-sol-fa-sol-la-fa-mi / 2 fa#-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi-re-sol-fa-sol-la-fa-mi-mi / 2 /si-la-la / fa-sol-la-sol-si-la-la-fa-sol-fa-sol-la-fa-mi do#-re-do#-mi-re-re-do-si-re-do-do-do-re-si-la-do-si-si-si-la-sol-si-la-la……… ßy yakub