KeMaN

Kemandört telli yaylıbir çalgıdır. Keman 4 telli olmadan önce 7 telliydi zaman içinde değişerek şu anki 4 telli halini almıştır. Değiştirilmesinin sebepleri ise görünüşünün kaba ve tutuşununda zor olmasından kaynaklanır. Keman’ın telleri sırayla 7’den 6’ya, 6’dan da 5’e düşmüştür. Viyola ve viyolonselinde bulunduğu violinailesinin en…

Melodika

Melodika, üflemeli ve tuşlu bir müzik enstürümanıdır. Bu enstürüman ağızla üflenir ve tuşlara basılarak ses çıkarılır. Flüte benzer ama tek birtuşa basınca o nota çıkar.Başlangış notası fa ve bitiş notası do’dur.Yeni başlayanlar uzun hortumuyla kullanırlar.Sol elle tutulur.Sağ elle üzerindeki (piyano tuşları gibi) tuşlarına basılarak çalınır.Arakasında…

Kavak Yelleri

do si do si do si do si do re do si do sol do si do si do si do si do re do si do mi fa sol fa mi fa re remi fa mi re mi do dola si la sol do…