ÇANAKKALE TÜRKÜSÜ

k. kalın demek, i. ince demek k.do-k.re-k.re-k.re-i.do-i.si-i.do-i.la-i.sol-i.la-i.la-i.si-i.do-i.la-i.la-i.sol-i.sol(x2) i.la-i.la-i.la-i.la-i.sol-i.la-i.sol-k.fa-i.sol-i.sol-k.fa-i.la-i.sol-k.fa-k.mi-k.re-k.do-k.mi-k.fa-i.sol-i.la-k.fa-k.mi-k.fa-k.mi-k.mi-k.re-k.re(x2)