Bilmem şu feleğin bende nesi var” üzerine 47 düşünce

 1. ozge

  fa-sol-la-la-sol-la-fa- sol-sol-mi-fa
  bil-mem-şu-fe-le-gin-ben-de-ne-si-var
  her-git-ti-gim-yer-de-yar-is-ter-ben-den
  do-do-la-la-sol-la-fa-sol-sol-mi-fa(do’lar ince)
  san-ki-be-nim-mo-sum-bül-lü-ba-gim-var
  fa-sol-la-la-sol-sol-la-la-fa-sol-sol-mi-fa
  zem-he-ri-a-yın-da-ca-nım-gül-is-ter-ben-den

   1. Anonim

    afedersinizde hanım efendi bnde müzik öğretmeniyim ama hata yapılmamış sanırım sizin o insana karşı hayırsız demeniz biraz yanlış ve o hayırsız sizsiniz bnce müzik öğretmenliğini bırakın 🙂

Bir Cevap Yazın